Методика імпорту даних(суміщення) в картографічному пакеті mapinfo

Свій погляд на імпорт даних та наступне їх суміщення показано наступними кроками методики (експорт даних з Excel в Mapinfo):
1. Створити або відкрити існуючий файл в Excel, враховуючи наступні умови: 1. Номера кожного поля (наприклад точки відбору проб, свердловини тощо) повинні бути виключно унікальними , тобто ніде більш не зустрічатися по файлу, який імпортується, й повинні співпадати з нумерацією в таблиці Mapinfo.
2. Створити в цьому ж файлі другу колонку даних, які у майбутньому будуть імпортуватися в Mapinfo (див.рис.1.).


Рисунок 1 – Вихідний файл Excel. Колонка А – унікальні номера поля (от 1 до 10, максимальна кількість до 10 000), колонка В – дані для експорту в Mapinfo (не допускається в колонці В діапазони даних. Наприклад от 0,001-0,002)

3. Закрити цей файл Excel
4. Відкрити файл в Mapinfo, в який необхідно внести дані з Excel. В нашому випадку це файл під назвою: ExcelMap. В ньому повинно бути РАВНА колькість полів – полям з файлу Excel (в нашому випадку 10) й вони повинні знаходиться в колонці с типом даних Integer. (див рис.2).


Рисунок 2 – Таблиця Mapinfo, в якої знаходиться 10 полів з унікальними номерами

(ліворуч – створення колонок в Mapinfo, праворуч – результат створення таблиці з полями)
5. Відкрити файл Excel в Mapinfo. (див. рис.3)


Рисунок 3 – Відкриття файлу Excel в Mapinfo (ліворуч – вибір ім’я файлу з розширенням *.xls, праворуч – результат відкриття файлу в вигляді таблиці Mapinfo)

6. В результаті в Mapinfo маємо таблицю з якої необхідно експортувати дані й таблицю, в яку ці дані необхідно скопіювати (див.рис.4)


Рисунок 4 – Вихідні дані для суміщення в Mapinfo

7. Відкриваємо меню Table -> Update Column


Рисунок 5 – Table -> Update Column (Таблиця -> Поновити колонку)

8. В меню, яке з’явилось , обираємо наступні позиції (які зображені на рис. 6), натискаємо ОК.


Рисунок 6 – Настройка меню перед злиттям таблиць.

9. Результат злиття спостерігаємо на рис.7


Рисунок 7 – Результат імпорту даних з Excel в Mapinfo

Таблицю необхідно зберегти під новим ім’ям, щоб зберегти дані.

Висновки та пропозиції:
1. Запропонований методичний підхід дозволяє суміщати різну методичну інформацію, яка має просторовий характер та використовується при вирішенні завдань ґрунтового картографування.
2. Різний семантичний характер інформації, яка суміщається не впливає на науковий результат, тобто інформація не спотворюється.

Оставить Ответ

Вы должны войти чтобы комментировать.